Tags

395 entries about โลก.

ประเทศที่มีชีวิตครอบครัวดีที่สุด(อันดับโลก-อาเซียน)
  ภาพ: ผลการจัดอันดับ ประเทศที่มีชีวิตครอบครัว (family life) ดีที่สุดในโลก โดย "อินเตอร์เนชัน (internations.org)" ได้แก่ ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน อิสราเอล นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อ...
อันดับเมืองท่องเที่ยวโลกปี 2015/2558
 สำนักพิมพ์โลนลี แพลเน็ท (Lonely Planet) จัดอันดับ สุดยอดเมืองน่าเที่ยว ปี 2015/2558 ขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ .....   ภาพ: สุดยอดเมืองน่าเที่ยวปี 2015/2558  จาก การจัดอันดับของ โลนลี่ ...
20 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวโลก(Lonely Planet)
  ภาพ: 20 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวโลก ปี 2015/2558 สำรวจ-จัดอันดับ โดย โลนนี่ แพลเน็ท (Lonely Planet)   อันดับ 1-10, กลุ่มอาเซียน 10 ติดมา 1 อันดับ คือ อันดับ 1 = นครวัด กัมพูชา ..... ภาพ:...
10 ภัยคุกคามเมืองใหญ่ทั่วโลก
  NLC หรือ องค์กรให้คำปรึกษา เรื่องชุมชนเมืองในสหรัฐอเมริกา สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรี 100 เมืองใหญ่   พบว่า เมืองใหญ่ทั่วโลก มี ปัญหาคล้ายๆ กัน 10 ข้อได้แก่ .....  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ = 7...
อุยกูร์...ชนกลุ่มน้อยที่มีพันธมิตรทั่วโลก
  ภาพ: ชาวอุยกูร์ ..... ภาพ: สถิติชาวอุยกูร์ ในจีน-นอกจีน จากวิกิพีเดีย สำมะโนประชากรจีน = 10 ล้านคน สมาคมอุยกูร์อเมริกา รายงานว่า น่าจะถึง 15 ล้านคน   ชาวอุยกูร์ มีความสัมพันธ์ กับชาวเต...
ประเทศไหนมีชาวเติร์กมากที่สุด(ตุรกี อุยกูร์?)
  ภาพ: ชาวอุยกูร์ ..... ภาพ: ประชากรชาวเติร์ก (Turkic people) ที่ส่วนใหญ่ อยู่บน เส้นทางสายไหม จาก ซินเจียง (อุยกูร์) - เอเชียกลาง - ตุรกี ประเทศรอบๆ (จุดสีฟ้า - ภาพบน) และ ทั่วโลก = 140-160 ล...
10 ประเทศหนี้สินมากที่สุด
  ภาพ: สถิติประเทศ ลูกหนี้รายใหญ่ของโลก ทั่วโลก มียอดหนี้สินรวมกัน = 59.7 ล้านล้าน USD = 2,104.6 ล้านล้านบาท .....  ถ้านับเฉพาะ ยอดหนี้รวม ประเทศที่มีหนี้มากที่สุด 10 ประเทศแรก ได้แก่ &nbs...
อาหารในโลกสูญเปล่า(ทิ้งไป)มากเท่าไร
   From > http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/dairy/en/ ข้อมูลปี 2012/2555 ..... ภาพ: สถิติอาหาร (นม-ผลิตภัณฑ์นม-เนย) ที่สูญเสียไป ทั่วโลก = 20% เ...
พลาสติกในทะเล(ขยะ)มาจากประเทศไหนมากที่สุด
  ภาพ: สถิติ ประเทศต้นทางขยะพลาสติก ในทะเล-มหาสมุทร ปี 2010/2553 ..... ภาพ: สถิติ ประเทศต้นทางขยะพลาสติก ในทะเล-มหาสมุทร ปี 2010/2553 & ประมาณการณ์ ปี 2025/2568   ประเทศต้นทางขยะ...
10 ประเทศน่ากลัวที่สุดสำหรับผู้หญิง
ภาพ: ชิ้นส่วนระเบิดในอาฟริกา [ From UNDP ] ..... ..... ภาพ: แผนที่-ตาราง 10 ประเทศอันตรายที่สุด สำหรับผู้หญิง ประเทศที่ ฟังชื่อแล้ว คงจะ จำได้ง่าย คือ   โคต ดี'วัว (= Ivory Coast = ชายหาดงาช...