Tags

355 entries about โลก.

10 ประเทศท่องเที่ยว ไปคนเดียวได้
  ภาพ: 10 ประเทศน่าเที่ยว คนเดียวพอ มีสันติภาพ และ ความสุข  เน้น ความปลอดภัย ........  ภาพ: อันดับ ประเทศน่าเที่ยว คนเดียวพอ คะแนนในภาพนี้ ยิ่งน้อยยิ่งดี คือ มีอันดับสูงขึ้น (ดีที่สุ...
สถิติโลก เมืองตึกระฟ้า(อาคารสูง)
  ภาพ: ประเทศไหนมีตึกระฟ้า มากสุด ภาพ: เมืองมหาอำนาจตึกระฟ้า(สูง)โลก เฉพาะ กลุ่มอาเซียน 10 ติดอันดับ = 4 เมือง ภาพ: สถิติ 25 เมืองมหาอำนาจตึกระฟ้า หรือตึกสูงโลก จากการจัดอันดับของ 'emporis.co...
สถิติ ประเทศ(พาสส์ปอร์ต)ยกเว้น(ฟรี)วีซ่า
  ภาพ: สถิติพาสส์ปอร์ต อาเซียน 10 ประเทศที่พัฒนาไปได้ไกลกว่า หรือ รวยกว่า (เฉพาะบรูไน) มีแนวโน้มจะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า ทำให้ มีสิทธิ์ฟรีวีซ่า มากกว่า ภาพ: ผลการสำรวจพบว่า สัญชาติขอ...
คะแนนคณิต-วิทย์(PISA)โลก ไทยอยู่ตรงไหน
  ภาพ: สถิติคะแนนสอบ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ทำใน นักเรียน 15 ปีทั่วโลก 5 อันดับแรก อยู่ใน เอเชีย   กลุ่มอาเซียน 10 ติด 2 อันดับ คือ สิงคโปร์ & เวียดนาม ........ ประเทศกลุ่มอดีตบริวาร ...
สถิติ ประเทศค่าท่องเที่ยวถูก(ต่ำ)
  ภาพ: สถิติจากการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) จัดอันดับ ประเทศท่องเที่ยวราคาถูก 10 อันดับแรก   โดย นำราคาเครื่องบินไปกลับ ที่พัก คิดจากโรงแรมชั้น 1 ซึ่งถ้าถูก... โรงแรมระดับอื...
สถิติทิป(tip)ร้านอาหาร ประเทศไหนมากสุด
  ภาพ: ตารางแสดง ร้อยละของ ค่าอาหาร-น้ำ-เครื่องดื่ม ที่(ต้อง)ทิป ภาพ: แสดงร้อยละของการ(ต้อง)ทิป ในแต่ละประเทศ ข้อควรระวังได้แก่ ตุรกี - ต้องทิปเป็นเงินสด ไม่รับทิปจากบัตรเครดิต   อิสราเอล...
ค้างคาว กับโรคระบาดที่อาจทำให้โลกขาดอาหาร
  ภาพ: ค้างคาว มีชื่อเสียงในเรื่อง การบินด้วย "เรดาร์เสียง" ส่งเสียงไป รับเสียงสะท้อน  ทำให้ ตรวจจับ สิ่งกีดขวาง สัตว์นักล่า และ อาหาร   การนอนห้อยหัว และ การจำศีล ........ ภาพ: หล...
สถิติ ประเทศค่าท่องเที่ยวสูง(แพง)
  ภาพ: สถิติประเทศไปเที่ยวแพงที่สุด อาเซียนติดอันดับประเทศเดียว  คือ เมียนมาร์ (พม่า)   ประเทศต้นทุนท่องเที่ยวแพง ส่วนใหญ่ เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว   ประเทศกำลังพัฒนา ก็แพงได้ ถ้าค่า...
บ้าน-ที่ดิน ประเทศไหนแพงสุด-ถูกสุด(อาเซียน-โลก)
  ภาพ: ราคาที่ดินในเมือง ต่อ 1 ตารางเมตร(บาท) ปี 2015/2558 น่าจะเป็น เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ภาพ: ราคาบ้าน(ไม่ใช่ที่ดิน ขออภัย) เทียบเท่ารายได้กี่ปี ค่านี้ = รายได้โดยไม่จ่ายอย่างอื่นเลย นำมา...
ราาบ้านทั่วโลก ประเทศไหนถูกลง-แพงขึ้น
  ภาพ: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF รายงาน ราคาบ้านในประเทศ OECD หรือ องค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ประเทศที่พัฒนาแล้ว) เปรียบเทียบ Q4 หรือ ไตรมาส (3 เด...