Tags

342 entries about โลก.

25 อันดับมหานครเศรษฐกิจโลก
  บิสเนซอินไซเดอร์ รายงานผลการจัดอันดับ เมือง (มหานคร) ที่มีพลังอำนาจ ทางเศรษฐกิจโลก 25 อันดับแรก . เป็นเมือง จาก สหรัฐอเมริกา 6 อังกฤษ​ 1, ญี่ปุ่น 2, จีน 3, สวิตเซอร์แลนด์​ 2 (เมือ...
ประเทศไหนมีความสุข+ประสบการณ์ดีๆมากสุด
  การสำรวจที่ทำโดย Gallup สุ่มกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จาก 143 ประเทศๆ ละ 1,000 คน . คำถามที่ใช้ได้แก่ . (1). เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกว่า พักผ่อนได้ดีไหม (2). เมื่อวานนี้ คุณได้รับการปฏิบัต...
ประเทศไหน นักเรียนตกซ้ำชั้นน้อยสุด
  กราฟ: สถิติการเรียนซ้ำชั้น นักเรียน 15 ปี (สถิติจากการสอบเทียบ PISA 2012/2555) จากกลุ่มประเทศ OECD  หรือ องค์การเพื่อ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (ส่วนใหญ่ เป็นประเทศพัฒนาแล้ว) . ประเทศท...
10 สายการบินที่ ตรงเวลามากที่สุด
  บิสเนซอินไซเดอร์ อ้างแหล่งข่าว จาก เซาต์ ไชนา มอร์นิง โพสต์ ว่า ผลการสำรวจ 10 สายการบิน ที่ตรงเวลามากที่สุด เป็นดังตาราง . สายการบินที่มา แบบน่าตกใจ คือ ANA (All Nippon Airlines) ของญี่ปุ่น...
10 เมืองค่าครองชีพ(ของแพง)มากสุด
  แผนที่: เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุด 10 อันดับแรก  อยู่ในยุโรปตะวันตก กับเอเชีย . ตาราง: 10 เมืองของแพง หรือ ค่าครองชีพสูงสุด ครึ่งหนึ่ง อยู่ในเอเชีย . เมืองของถูก หรือ ค่าครองชีพต่ำสุ...
ประเทศไหนอายุยืนมากสุด+แข็งแรงสุดในอาเซียน
  แผนที่: อายุขัยเฉลี่ยทั่วโลก ปี 2005-2010/2548-2553 อายุจากมากไปน้อย เรียงตามสีรุ้ง (เขียว เหลือง แสด แดง) ต่อด้วย น้ำตาล และ สีเทา (ไม่มีข้อมูล) . ประเทศคนอายุยืน = ประเทศที่พัฒนาแล้ว สมัยก...
20 ประเทศน่าอพยพไปอยู่ มากที่สุด
  สถิติ: ประเทศน่าอยู่ (น่าย้ายไปอยู่) มากที่สุดในโลก-ในอาเซียน . สถิติ: 20 ประเทศน่าอยู่ (น่าย้ายไปอยู่) มากที่สุดในโลก ........ กลุ่มประเทศอาเซียนที่ติด 20 อันดับแรก จากการสำรวจของ HSBC ได้...
ถ้าป่วยหนักทั่วโลก ประเทศไหนปลอดภัยสุด (ไทย?)
  แผนที่: ระดับความสามารถในการรับมือกับ การป่วยหนัก-ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก [ InternationalSOS ] สีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ (ระบบส่งต่อผู้ป่วย-แพทย์ฉุกเฉินดีที่สุด) สีเหลือง = ความเสี่ยงปานกลาง สีส้ม ...
ประเทศไหน ถ่ายหนักนอกบ้าน มากสุด
  กราฟ: สถิติการถ่ายนอกส้วม หรือ ถ่ายอุจจาระกลางแจ้ง ปี 2555 ประชากรโลกมีประมาณ​ 7 พันล้านคน ในจำนวนนี้,​ คนไร้ส้วม ต้องถ่ายอุจจาระกลางแจ้ง = 1 พันล้านคน = 14% ผู้หญิงและเด็ก ที่ถ่า...
เด็กประเทศไหน ทำการบ้านมากสุด(ไทย?)
   กราฟ: สถิติจำนวนชั่วโมงที่เด็กอายุ 15 ปีใช้ทำการบ้านในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (OECD หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือ และ พัฒนาเศรษฐกิจ) เฉลี่ย = 5 ชั่วโมง/สัปดาห์  ..................