Tags

347 entries about โลก.

บ้าน-ที่ดิน ประเทศไหนแพงสุด-ถูกสุด(อาเซียน-โลก)
  ภาพ: ราคาที่ดินในเมือง ต่อ 1 ตารางเมตร(บาท) ปี 2015/2558 น่าจะเป็น เมืองหลวงของแต่ละประเทศ ภาพ: ราคาบ้าน(ไม่ใช่ที่ดิน ขออภัย) เทียบเท่ารายได้กี่ปี ค่านี้ = รายได้โดยไม่จ่ายอย่างอื่นเลย นำมา...
ราาบ้านทั่วโลก ประเทศไหนถูกลง-แพงขึ้น
  ภาพ: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF รายงาน ราคาบ้านในประเทศ OECD หรือ องค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ประเทศที่พัฒนาแล้ว) เปรียบเทียบ Q4 หรือ ไตรมาส (3 เด...
เมืองมหาเศรษฐีโลก
  ........ ไนท์ แฟรงค์ ​(Khight Frank), บริษัทที่ปรึกษา อสังหาริมทรัพย์ ระดับโลก  จัดทำรายงาน "ความมั่งคั่ง 2558 (2015 Wealth Report)" สำหรับ มหาเศรษฐี (Ultra High Net Worth Individ...
สนามบินดีที่สุดในโลก และอาเซียน
ผลการจัดอันดับปี 2015/2558 สนามบินที่ดีที่สุด 100 อันดับแรก อยู่ในอาเซียน = 4 ได้แก่ (1). สิงคโปร์ ชางงี = 1 (ปี 2557 = 1)   (2). กัวลา ลัมเปอร์ มาเลเซีย = 19 (ปี 2557 = 20) (3). สุว...
ห้างสรรพสินค้าประเทศไหน ใหญ่ที่สุดในโลก
  ภาพ: QMI กราฟิกส์​ ตีพิมพ์เรื่อง 'Biggest of the Big' = "ใหญ่ที่สุด ของ (อะไรที่) ใหญ่" โดย นำสถิติจำหน่ายสินค้า ของ พื้นที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือ มอลล์​ (Malls) มาจัดลำดับ ....
25 อันดับมหานครเศรษฐกิจโลก
  บิสเนซอินไซเดอร์ รายงานผลการจัดอันดับ เมือง (มหานคร) ที่มีพลังอำนาจ ทางเศรษฐกิจโลก 25 อันดับแรก . เป็นเมือง จาก สหรัฐอเมริกา 6 อังกฤษ​ 1, ญี่ปุ่น 2, จีน 3, สวิตเซอร์แลนด์​ 2 (เมือ...
ประเทศไหนมีความสุข+ประสบการณ์ดีๆมากสุด
  การสำรวจที่ทำโดย Gallup สุ่มกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จาก 143 ประเทศๆ ละ 1,000 คน . คำถามที่ใช้ได้แก่ . (1). เมื่อวานนี้ คุณรู้สึกว่า พักผ่อนได้ดีไหม (2). เมื่อวานนี้ คุณได้รับการปฏิบัต...
ประเทศไหน นักเรียนตกซ้ำชั้นน้อยสุด
  กราฟ: สถิติการเรียนซ้ำชั้น นักเรียน 15 ปี (สถิติจากการสอบเทียบ PISA 2012/2555) จากกลุ่มประเทศ OECD  หรือ องค์การเพื่อ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (ส่วนใหญ่ เป็นประเทศพัฒนาแล้ว) . ประเทศท...
10 สายการบินที่ ตรงเวลามากที่สุด
  บิสเนซอินไซเดอร์ อ้างแหล่งข่าว จาก เซาต์ ไชนา มอร์นิง โพสต์ ว่า ผลการสำรวจ 10 สายการบิน ที่ตรงเวลามากที่สุด เป็นดังตาราง . สายการบินที่มา แบบน่าตกใจ คือ ANA (All Nippon Airlines) ของญี่ปุ่น...
10 เมืองค่าครองชีพ(ของแพง)มากสุด
  แผนที่: เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุด 10 อันดับแรก  อยู่ในยุโรปตะวันตก กับเอเชีย . ตาราง: 10 เมืองของแพง หรือ ค่าครองชีพสูงสุด ครึ่งหนึ่ง อยู่ในเอเชีย . เมืองของถูก หรือ ค่าครองชีพต่ำสุ...