Tags

1 entries about สัสๆ.

O-net "ผสมกบ"
in AnTiHoLiDaYs' blog by AnTiHoLiDaYs, 4.6 years ago
เอ็นทรี่ที่แล้วก็ไร้สาระมาแล้ว   เอ็นทรี่นี้ขอ จริงจังหน่อยนะครับ  //เสียงเข้ม     พอดีวันนี้เปิดดู รายการหนึ่งของช่อง 3 แล้วเห็นตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต   เลยนึกขึ้นได้ว่า...