Tags

38 entries about สร.

คุณครู คือ "ใคร" ในวันนี้
        น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าในวันที่ 16 มกราคม นายโทนี่ แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรี ของสหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนประเทศ...
ข้อสอบ วิชาศิลปะศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ 2 ม.ต้น
ข้อสอบ  วิชาศิลปะศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย  ชุดที่  2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โดย  อ.อนุสรณ์   พัฒนพานิช   หัวหน้าครู ...
ข้อสอบวิชาศิลปะศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย ม.ต้น
ข้อสอบ  วิชาศิลปะศึกษา สาระการเรียนรู้ดนตรีไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โดย  อ.อนุสรณ์   พัฒนพานิช   หัวหน้าครู  กศน.ตำบลพลับพลา กศน.ตำบ...
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดย อ.อนุสรณ์  พัฒนพานิช  1.         ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านนั้นเป็นชนิดใด    ...
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย อ.อนุสรณ์  พัฒนพานิช  1.  จำนวน 172 ฐาน 10 มีค่าเท่ากับ 1142 ในฐานะอะไร         &nbs...
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น
// แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง โดย อ.อนุสรณ์ พัฒนพานิช 1. หน้าที่ของชาวพุทธพึงประสงค์ต่อพระพุทธศาสนา ข้อใดที่เห็นไม่ควรปฏิบัติ (นำไปใช้) ส่งเสริมให้ชาวบ้านปฏิบัติกับพระสงฆ์โดยวิธี...
Tags: สร
CS:Sick day;วันที่ฉันห่วย... วันที่ฉันป่วย
เอ็นทรี่นี้เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนจำลองโรงเรียนลูกบาศก์ค่ะเป็นเรื่องที่ดองไว้นานสุดๆกว่าจะเขียนเสร็จ เหมือนจะเป็นเรื่องยาวที่สุดที่เขียนด้วยแฮะ และก็ขอโพสฉลองสอบเสร็จไปเลยทีเดียว^ ^...
แบบทดสอบตัวเอง
แบบทดสอบตัวเอง    1.คุณจะเลือกส่งของขวัญอะไรให้เขาก. ของใช้ประจำวันข. ของที่ตัวเองชอบค. ของที่เพื่อนอยากได้ง. ของทันสมัยที่สุดจ. ของประดิษฐ์ด้วยตนเอง2.ขณะนี้คุณอยากนั่งเก้าอี้แบบไหนก. เก้า...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวโครงการ “ผจญภัยหัวใจสีเขียว” เส้นทางกรุงเทพฯ – ลพบุรี – สร
การ ท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) โดยฝ่ายภูมิภาคภาคกลางได้กำหนดจัดโครงการ “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” ปี 2554 โดยแบ่งเป็น 6 โซน ซึ่งในลักษณะเด่นแต่ละพื้นที่ในภาคกลางมาจัดแบ่งโซน ...