Tags

944 entries about กำลังใจ.

50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 30 สมุดจดบันทึก
in Lallabee by Lallabee, 20 days ago
คนเราสามารถทำงานกับความคิดได้ดีที่สุดบนแผ่นกระดาษ (รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้เราจดหรือวาดออกมาได้) เพราะต้องผ่านกระบวนการเรียบเรียงก่อน ความคิดนั้นจึงค่อนข้างชัดเจน   การจดบันทึกยังมีค...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 29 ความเคยชินกับสถานที่
in Lallabee by Lallabee, 20 days ago
ศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์เก่าแก่ ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนและสถานที่   กล่าวกันว่าคนเราสามารถถ่ายเท ความคิดและพลังงานของเรา สู่สถานที่หรือสิ่งของเป็นประจำเสมอโดยไม่รู้ตัว โดยการ...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 28 ทำความสะอาด
in Lallabee by Lallabee, 20 days ago
ความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ  มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากครับ   ถ้าเราต้องอาศัยหรือทำงานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นระยะเวลายาวนาน ความสะอาดนั้นสำคัญ เพราะหากปล่อยใ...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 27 ฝ่าเท้า
in Lallabee by Lallabee, 20 days ago
ฝ่าเท้ามีจุดสำคัญของร่างกายรวมกันอยู่มากมาย  มีจุดสะท้อนของอวัยวะสำคัญภายในหลายๆ อย่าง เช่น กระเพาะ ม้าม ตับ ไต หัวใจ ปอด ศีรษะ หากนวดกดจุดที่ฝ่าเท้าแล้ว บริเวณใดเกิดความรู้สึกเจ็บปว...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 26 แบกรับ
in Lallabee by Lallabee, 20 days ago
มีคำกล่าวว่า ยิ่งเรามีตำแหน่งสูงมากเท่าไหร่  เราก็ยิ่งต้องแบกรับหน้าที่มากขึ้นเท่านั้น นี่คือความเป็นจริง   การใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมสุข ไม่ได้หมายถึงการที่ตลอดทั้งวัน เราคอยแต่จ...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 25 อวยพร
in Lallabee by Lallabee, 22 days ago
คนทุกคนต้องการคำอวยพรมากกว่าคำสาปแช่งแม้จะรู้ว่าบางคำอวยพรอาจไม่เป็นจริงแต่ถ้อยคำแห่งสันติสุขนั้นก็ยังเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาเพราะคำอวยพรมีพลังแห่งความหวังซ่อนอยู่ในนั้นการอวยพรไม่จำเป็นต้องเป็น...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 24 หายใจ
in Lallabee by Lallabee, 22 days ago
ในคนปกติหากขาดอากาศหายใจเป็นระยะเวลา 2-4 นาทีจะหมดสติ และเสียชีวิตเพราะร่างกายของเราต้องได้รับออกซิเจนที่เพียงพอต่อระบบชีวภาพหลักทั้งหมดเนื่องจากอากาศมีความสำคัญมากวิธีการหายใจจึงส่งผลต่อร่างกายไม่ยิ่...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 23 อ่านหนังสือ
in Lallabee by Lallabee, 22 days ago
คนเราประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ ด้านครับด้านร่างกาย ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ จิตใจซึ่งไม่ว่าด้านไหนๆ ก็ไม่ควรถูกปล่อยปละละเลยการบำรุงร่างกายและจิตใจถือเป็นเรื่องที่ควรทำแต่อย่างไรก็ดี เราควรบำรุงสมองควบค...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 22 ขอบคุณ
in Lallabee by Lallabee, 22 days ago
คำว่าขอบคุณนั้นเป็นคำที่ไพเราะมากครับแต่เนื่องจากเราถูกสอนเรื่องมารยาทกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าให้หัดพูดขอบคุณ จึงมีบางคนที่พูดขอบคุณตามมารยาทเท่านั้นคำว่าขอบคุณแค่ปาก ไม่มีค่าเท่าไหร่นักสิ่งสำคัญอยู่ที่ อ...
50 แนวคิด ชีวิตเปี่ยมสุข : ตอนที่ 21 อาหาร
in Lallabee by Lallabee, 22 days ago
อาหารเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่นำเข้าสู่ร่างกายหากกินของไม่ดี ร่างกายก็ทรุดโทรมอ่อนแอหากกินของดี ก็ไม่จำเป็นต้องกินยาตำราแพทย์จะเน้นย้ำให้เราดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนกินยาในคนปกติไม่จำเป็นต้องพึ่ง...